Как се влюби в него? Не знам, говорехме си...                                                                  ПРОЛОГ    Ще прочетете какво ...
    Как се влюби в него?   Не знам, говорехме си.. .   3 август, четвъртък, 11:05 АМ   Казвам се Лилия. Мама ме е родила на Цветница, на еди...
    Как се влюби в него?   Не знам, говорехме си...   4 август, петък, 20:25 РМ    Любими, имам желание да ти разкажа накратко за моя съзнат...
  Как се влюби в него? Не знам, говорехме си...   5 август, събота, 9:45 АМ   По същото това време татко работеше в чужбина. Мама замина при...
    Как се влюби в него? Не знам, говорехме си... 6 август, неделя  16:32 РМ  Тогава умрях. За първи път. Сега, понякога благодаря на съдбат...
 Как се влюби в него? Не знам, говорехме си...     7 август, понеделник    И така вече много години.    В спортната академия животът никак н...